Suoraan sisltn

Metsänhoito

Metsätalous on pitkäjänteistä toimintaa, erilaiset metsänhoitotoimet vaikuttavat metsien kehitykseen vuosikymmeniä. Metsiä ja metsämaata hoidetaan ja käytetään Suomessa ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa, että metsien uusiutumiskyky ja tuottavuus säilyvät. Nykyiset ja tulevat sukupolvet voivat hyödyntää metsiä taloudellisesti.

Metsänuudistaminen ja maanmuokkaus

Metsän uudistamisessa ei kannata käyttää kepulikonsteja, vaan uudistusalat kannattaa laittaa kuntoon kerralla. Huonosti uudistuneesta ja vähäarvoisesta taimikosta ei saada tuottavaa kasvatusmetsää. Saatavat tulot jäävät vähäisiksi, jos uudistamistulos on vain tyydyttävä. .

Nuorten metsien hoito

Nuorten taimikoiden ja metsien hoito on kustannustehokkainta varhaisessa vaiheessa. Tällöin metsänomistajien omatoimisuus on varteenotettava vaihtoehto. Sopivat metsänhoitomenetelmät ja eri puulajien kasvurytmien tunteminen on tärkeää tavoiteltaessa hyvää lopputulosta.

Harvennushakkuut – tiheiköstä tuottavaan metsään

Harvennushakkuiden oikea ajoitus on ensiarvoisen tärkeää, jotta metsän tuotto pysyy mahdollisimman korkeana. Ajan myötä puiden latvukset sulkeutuvat ja paksuuskasvu heikkenee ja tuotto tukkipuista uhkaa jäädä laihaksi. Tämän voi ehkäistä huolehtimalla harvennushakkuiden oikeasta ajankohdasta ja voimakkuudesta. Harvennusohjeet ja niiden oikea tulkinta ovat keskeisimmät asiat, kun kasvattaa tuottavaa metsää.

Haku »

Motti.fi »

* * *

Sivua pivitetty viimeksi: Torstaina 12.12.2019 kello 14:27